NA CZYJEJ KASIE LEŻY POLSKI TENIS? Artur Bochenek i Kamil Berkieta

0

Potężna kurzawa ceglanej mączki po zwycięstwie Igi Świątek nie opada.

Jednak na pierwszy plan wysuwa się temat finansowania kariery naszej mistrzyni. Jakie jest źródło konfliktu ojca, Tomasza Świątka z Warsaw Sports Group?
Kto, co i komu zawdzięcza, a kto powinien się rozliczyć z podpisanych dokumentów. Czy brak doświadczenia w świecie sportu zawodowego można tłumaczyć nieporozumienia na gruncie opiekunowie – sponsorzy?
Porozmawiamy o tym z prezesem fundacji WSG – Arturem Bochenkiem, oraz z Kamilem Berkietą, ojcem tenisowego Mistrza Polski 14-stolatków, którego karierę wspiera JW Tennis Support Foundation kierowana przez Tomasza Wiktorowskiego i Marcina Matkowskiego.

<iframe src=”https://embed.podcasts.apple.com/us/podcast/runforest-podcast/id1104641259?itsct=podcast_box&amp;itscg=30200&amp;theme=dark” height=”450px” frameborder=”0″ sandbox=”allow-forms allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation” allow=”autoplay *; encrypted-media *;” style=”width: 100%; max-width: 660px; overflow: hidden; border-radius: 10px; background: transparent;”></iframe>