Szwecja to kraj, w którym kierowca sięga po telefon i dzwoni na policję, kiedy widzi jak drugi uczestnik ruchu drogowego rozwija niedozwoloną prędkość. W Polsce takie zachowania nazywamy kolaboracją.

Dziś nie o kierowcach, ale o etyce w zawodzie trenera i różnicach w postrzeganiu dobrych i złych trenerskich zachowań pomówimy z Michałem Szczęśniakiem, na co dzień pracującym jako trener pływania i menadżer właśnie w Szwecji. W kraju, który w równym społeczeństwo uchodzi za wyzwolone obyczajowo i jednocześnie poprawność polityczna jest na najwyższym poziomie. Dyskusję wzbogaci współprowadzący Maciej Rakowski, który 15 lat pracował w krajach będących potęgami pływackimi, a dziś szkoli trenerów w brytyjskim związku pływackim.